Český jazyk: Základní pojmy keywords

hlásky
samohlásky souhlásky dvojhlásky
krátké dlouhé tvrdé měkké obojetné
a, e, ě, i, y, o, u á, é, í, ý, ó, ú, ů h, ch, k, r, d, t, n ž, š, c, č, ř, j, ď, ť, ň b, f, l, m, p, s, v, z ou, au, eu, (ej)

slovní druhy

podstatné jménosubstantivum
přídavné jménoadjektivum
zájmenopronomen
číslovkanumeral
slovesoverbum
příslovceadverbium
předložkaprepozice
spojkakonjunkce
citoslovceinterjekce
částicepartikule

jmenné rody

mužskýmasculinum
- životný- m. animatum
- neživotný- m. inanimatum
ženskýfeminium
středníneutrum
rodinnýfamilium

čísla

jednotnésingulár
množnéplurál
podvojnéduál
rodinné

pády

1. pád (kdo/co)nominativ
2. pád (koho/čeho)genitiv
3. pád (komu/čemu)dativ
4. pád (koho/co)akuzativ
5. pád (volání)vokativ
6. pád (o kom/čem)lokativ
7. pád (kým/čím)instrumental

stupně

1.stupeňpozitiv
2.stupeňkomparativ
3.stupeňsuperlativ

slovesné vidy

dokonavýperfektum
nedokonavýimperfektum
obouvidýbiperfektum

slovesné způsoby

neurčitýinfinitiv
rozkazovacíimperativ
příčestí přítomnépréteritum prézens
příčestí minulépréteritum
příčestí trpnépasivum
přechodník přítomnýtransgresiv prézens
přechodník minulýtransgresiv preteritum

slovesné časy

přítomnýprézens
minulýpréteritum
budoucífuturum

osoby

1. osobapersona 1
2. osobapersona 2
3. osobapersona 3


eWord.eu | © 2010-2024 | mapa stránek